Informació i inscripció al programa SOIB Orientació Plus 2022-2023 per a persones en atur de llarga durada

març 13, 2023

Què és el programa SOIB Orientació Plus?

SOIB Orientació Plus és un programa format per projectes desenvolupats per Ajuntaments o entitats del tercer sector, per dur a terme Itineraris individualitzats i personalitzats que inclouen un mínim de 120 hores d’accions d’orientació i acompanyament i 100 hores de formació, i que tenen un incentiu econòmic per a les persones que els finalitzin de 1.800 € en concepte d’ajuda a la participació.

Objecte del programa

Aquest programa pretén promoure la inserció laboral de persones joves, així com majors de 30 anys, aturades de llarga durada amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, mitjançant un procés d’orientació i formació.

Quines línies d’ajuda té?
El programa s’estructura en dues línies d’ajuda en funció de les peculiaritats del col·lectiu al qual va adreçat:
Línia 1. Persones joves menors de 30 anys, desocupades de llarga durada
Línia 2. Persones de 30 anys o més, desocupades de llarga durada
Quina durada tenen els itineraris individualitzats i personalitzats?

La durada serà variable en funció de les característiques de cada participant. Com a mínim s’hauran de realitzar 120 hores d’accions d’orientació i acompanyament i 100 hores de formació.

Quins requisits s'han de complir?

Per accedir als projectes que s’integren en el Programa SOIB Orientació Plus és necessari complir determinats requisits:

  • Estar inscrit o inscrita en el SOIB com a persona desocupada en el moment en que comencen a participar en el Programa.
  • Ser persona desocupada de llarga durada. Tenen aquesta condició aquelles persones que s’han mantingut en situació de desocupació durant dotze mesos dins dels devuit mesos anteriors al moment en què comencen a participar en el Programa. No és necessari haver estar inscrit o inscrita en el SOIB durant aquest període de temps: la desocupació de llarga durada es comprovarà mitjançant la vida laboral.
  • Cada projecte podrà estipular requisits concrets per a les persones participants als Itineraris que tenen prevists dur a terme.
Línia 1. Persones joves menors de 30 anys, desocupades de llarga durada

Requisit especific per aquesta Línia: no haver complit els 30 anys en el moment d’iniciar la participació en el Programa

IMPORTANT: les places són limitades, per això el termini d’inscripció per a cada projecte es tancarà quan quedin cobertes (la data que apareix com a termini només es mantindrà si queden places disponibles).

Apunta’t als projectes de la línia 1 Informació projectes publicats línia 1

Línia 2. Persones de 30 anys o més, desocupades de llarga durada

Requisit especific per aquesta Línia: haver complit els 30 anys en el moment d’iniciar la participació en el Programa.

IMPORTANT: les places són limitades, per això el termini d’inscripció per a cada projecte es tancarà quan quedin cobertes (la data que apareix com a termini només es mantindrà si queden places disponibles).

Apunta’t als projectes de la línia 2 Informació projectes publicats línia 2