Informació i Assessorament

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ofereix a les empreses un conjunt de serveis àgils, personalitzats i gratuïts, en matèria laboral.

Gestió de tràmits de contractació:

Tipus de contractes de feina aplicables al 2019:
 • Contracte Indefinit: És aquell que acorden l’empresari o l’empresària i la persona treballadora sense establir límits de temps respecte de la durada del contracte.
  Pot ser jornada completa, parcial o per a serveis fixs discontinus.
 • Contracte Temporal: És aquell en què la relació laboral entre l’empresa i la persona treballadora s’acorda per un temps determinat, incloen expressament la data d’inici i de finalització.
  Poden ser jornada completa o parcial.
 • Contracte Formatiu:
  • Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge: Destinat afavorir la qualificació personal dels joves, en un règim d’alternança, d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de Formació Professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.
  • Contracte en Pràctiques: L’objecte d’aquest contracte és dur a terme la pràctica professional adequada al nivell dels estudis de la persona treballadora.
   No es tracta únicament d’adquirir experiència en una feina determinada, sinó també que aquesta experiència tengui efecte amb els estudis cursats.
   Podran concertar aquest contracte les persones que tinguin un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents.

Per a més informació sobre tràmits legals i tipus de contractes, heu d’enviar un correu a of.mmarques@soib.caib.es, especificant a l’assumpte: Contrat@ o telefonant al 971 176 630.

Programes de Foment de l'Ocupació i Bonificacions a la contractació
Registre en línia contrat@

És un servei web que permet efectuar la comunicació dels contractes de feina, en connexió directa amb la base de dades del Servei Públic d’Ocupació com també rebre’n de forma inmediata la resposta, amb possibilitat de modificació d’errades abans de confirmar la comunicació.

La utilització d’aquest servei requereix disposar d’autorització del Servei Públic d’Ocupació, és per això que se n’ha de sol·licitar autorització. Concedida l’autorització, la persona interessada podrà accedir al servei Contrat@ amb certificat digital o DNI electrònic o amb l’identificador de l’empresa i la clau personal que li assignaran.

Informa’t sobre els tràmits legals, tipus de contracte i bonificacions en al contractació enviant un correu a of.mmarques@soib.caib.es, especificant en l’assumpte: Contrat@ o al telèfon 971 176 630.

Guia de contractes SEPE

Declaració d’excepcionalitat i d’adopció de mesures alternatives per complir la quota de reserva a favor de les persones treballadores amb discapacitat, aqui.

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971784991 - Fax 971784942