Select Page

Formació Dual sectors estratègics i col·lectius vulnerables

Informació i ofertes SOIB Dual Sectors Estratègics 2020-2021!

Són programes de formació basats en un règim d’alternança amb l’ocupació, es a dir, t’ofereixen la possibilitat d’obtenir una qualificació professional a la vegada que desenvolupes una activitat professional retribuïda relacionada amb la formació, a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Programa SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS

L’activitat professional es desenvolupa a empreses dels sectors de l’agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (cuina, recepció i allotjament) i imatge i so.

L’activitat formativa que es du a terme en el marc del contracte de formació i aprenentatge et permetrà obtenir un certificat de professionalitat i quedaràs exempt o exempta de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Per participar-hi has de ser major de 16 anys i menor de 30 anys, estar inscrit o inscrita al SOIB com a persona aturada i NO tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.

El contracte per a la formació i aprenentatge tindrà una durada mínima de 6 mesos i màxima d’un any, segons el conveni laboral del sector.

Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2020-2021

Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics centres propis 2019-2020

Programa SOIB DUAL VULNERABLES
En aquest programa, el contracte de formació i aprenentatge es subscriu amb persones amb discapacitat, que tinguin un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o en risc d’exclusió social.

L’activitat formativa que es du a terme en el marc del contracte de formació i aprenentatge et permetrà obtenir un certificat de professionalitat i quedaràs exempt o exempta de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Per participar-hi no s’aplica un límit d’edat, però cal estar inscrit o inscrita com a persona demandant d’ocupació en el SOIB.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge pot tenir una durada màxima de tres anys.

Convocatòria SOIB Dual Vulnerables 2020-2023
Convocatòria SOIB Dual Vulnerables 2019-2022

 

Per informació addicional contacta amb la teva oficina SOIB

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.