Select Page

Formació Dual sectors estratègics i col·lectius vulnerables

Informació i ofertes SOIB Dual Sectors Estratègics 2020-2021

Són programes de formació basats en un règim d’alternança amb l’ocupació, es a dir, t’ofereixen la possibilitat d’obtenir una qualificació professional a la vegada que desenvolupes una activitat professional retribuïda relacionada amb la formació, a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Programa SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS

L’activitat professional es desenvolupa a empreses dels sectors de l’agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (cuina, recepció i allotjament) i imatge i so.

L’activitat formativa que es du a terme en el marc del contracte de formació i aprenentatge et permetrà obtenir un certificat de professionalitat i quedaràs exempt o exempta de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Per participar-hi has de ser major de 16 anys i menor de 30 anys, estar inscrit o inscrita al SOIB com a persona aturada i NO tenir la qualificació professional per a l’ocupació objecte del contracte.

El contracte per a la formació i aprenentatge tindrà una durada mínima de 6 mesos i màxima d’un any, segons el conveni laboral del sector.

Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2020-2021                                                                                                                                                                                          Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics centres propis 2019-2020

Programa SOIB DUAL VULNERABLES

En aquest programa, el contracte de formació i aprenentatge es subscriu amb persones amb discapacitat, que tinguin un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o en risc d’exclusió social.

L’activitat formativa que es du a terme en el marc del contracte de formació i aprenentatge et permetrà obtenir un certificat de professionalitat i quedaràs exempt o exempta de fer el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Per participar-hi no s’aplica un límit d’edat, però cal estar inscrit o inscrita com a persona demandant d’ocupació en el SOIB.

El contracte per a la formació i l’aprenentatge pot tenir una durada màxima de tres anys.

Convocatòria SOIB Dual Vulnerables 2020-2023                                                                                                                                                                                                      Convocatòria SOIB Dual Vulnerables 2019-2022

 

Per informació addicional contacta amb la teva oficina SOIB.