Com sol·licitar un Certificat de Professionalitat o Acreditacions Parcials Acumulables

El certificat de professionalitat s’expedirà una vegada s’hagin superat els mòduls formatius corresponents a la totalitat de les unitats de competència en que s’estructuri el certificat; o parcialment, s’expediran acreditacions parcials acumulables per unitats de competència assolides (només podran sol·licitar-se aquestes acreditacions parcials en el cas dels certificats inclosos en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, publicats en el “Butlletí Oficial de l’Estat” a partir del dia 4 de setembre de 2008).

  1. Emplenar la sol·licitud model Certificat/APA/Duplicats (MODEL CASTELLÀ / MODEL CATALÀ)
  2. Aquestes sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa que es relaciona en ella, s’han de presentar en el registre del SOIB (amb cita prèvia) o en les formes que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es pot fer directament o mitjançant el centre de formació on s’ha realitzat el certificat de professionalitat.

Per rebre més informació, pots adreçar-te al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), al telèfon 971177900 ext. 67542 / 67390 o bé enviar un correu a l’adreça electrònica certificatsdeprofessionalitat@soib.caib.es

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942