Select Page

Centres propis del SOIB

 

Es tracta de centres que imparteixen formació professional per a l’ocupació, gestionats directament pel SOIB com a Administració pública competent en aquesta matèria. Disposen de les instal·lacions i dels equipaments adequats, i han estat declarats com a centres propis d’acord amb els Estatuts del SOIB (Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual se n’aprova el Text consolidat). Són centres propis del SOIB el Centre de la Mar (Menorca) i el Centre Blancadona (Eivissa).

Centre de la Mar - Menorca

El Centre de la Mar és un centre de formació de titularitat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

 • Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) en l’àrea de Nàutica. Per tant, agrupa la formació professional reglada i la formació professional per a l’ocupació.
 • Centre de Referència Nacional de Formació Professional de l’àrea de Nàutica, integrat a la Xarxa Nacional de Centres de Referència Nacional de Formació Professional.
 • Hi treballa el personal tècnic de seguiment de les accions formatives finançades pel SOIB a Menorca.
Què t'oferim?
 • Formació reglada en manteniment i reparació d’embarcacions nàutiques i sector marítimopesquer
 • Formació SOIB dual en electricitat i llanterneria, fusteria i nàutica
On som?

c/ Ruiz i Pablo, 13
07702 Maó
Tel. 971 177 027
Adreça electrònica: info@centredelamar.com
Web Centre de la Mar

 

Centre Blancadona - Eivissa

 El Centre Blancadona és un centre de titularitat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que acull diversos serveis:

 • Direcció Insular del SOIB d’Eivissa i Formentera.
 • Seguiment d’accions formatives finançades pel SOIB a Eivissa i Formentera.
 • Servei de prevenció de riscs laborals (DG de Treball i Salut Laboral).
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’administració estatal.

 

Què t'oferim?
 • Accions formatives de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i els cursos d’idiomes dins el marc europeu tant d’anglès com d’alemany. Accedeix al cercador de cursos
 • Cursos de FP bàsica i de grau mitjà de cuina i restaurant-bar impartits per l’IES Isidor Macabich
On som?

Carrer de sa Blanca Dona, 2
(Ctra. Eivissa – St.Antoni km 1,2)
07800 Eivissa
Tel. 971 177 020

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942

 

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª - edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló - 07009 Palma

Telèfon 971177900 - Fax 971784942